X
Kartalla näytetään Joensuun alueella tehdyt teiden ja katujen hoitotoimenpiteet.
Valitsemalla eri kerroksia (esim. Tiet 0-4h) näytetään kyseisellä aikavälillä tehty viimeisin toimenpide eri väreillä. Toimenpiteet voi valita näkymään tielle ja jalankulku- ja pyöräväylille erikseen.
Klikkaamalla jotakin tienkohtaa kartalla näytetään kolmen viimeisimmän toimenpiteen tiedot kyseisellä tiellä. Karttaa voi lähentää ja loitontaa.
Jalankulku- ja pyöräväylät näkyvät parhaiten, kun ottaa opaskartta -kerroksen pois päältä.
Viivassa näkyvä väkänen edustaa hoitotoimenpiteen suuntaa.

Joensuun alueen teiden ja katujen hoitotoimenpiteet

     Auraus
     Hiekoitus


«